Żaden z prezentowanych produktów firmy nie stanowi zamkniętego pakietu funkcjonalności.
Forma produktu jest odpowiedzią naszej firmy na najczęściej wykonywane funkcjonalności w ostatnich latach. Tym samym każdy z produktów jest etapem początkowym uzależnionym od indywidualnych potrzeb.
Ścisłe funkcjonalności dostosowujemy do Państwa konkretnych potrzeb.

KREATYWNET tester powstał w odpowiedzi na proste, intuicyjne oraz odpowiednio zorganizowane osiągnięcie wersji stabilnych dużych projektów o złożonej funkcjonalności (najczęściej o długoterminowym horyzoncie czasowym).

Jak to działa ?

pierwszy Klient po zakończonym przez nas procesie wdrażania realizacji zamówionego projektu otrzymuje od nas konto do testera (wewnętrznej aplikacji zgłaszania błędów). W zależności od liczby testowanych projektów oraz zamówionej ilości kont w naszej aplikacji dostosowujemy wcześniej odpowiednie ustawienia widoczności. Dzięki temu pomimo, że w obecnej chwili system obsługuje w tym samym czasie wiele projektów jednocześnie. Każdy z naszych klientów widzi tylko interesujące go zagadnienia, a wszystkie usterki mogą być zgłaszane w tym samym czasie przez nieograniczoną liczbę osób.
drugi Przekazujemy dane dostępu do konta tym samym oddając możliwość zgłoszenia ewentualnych błędów czy znalezionych usterek. Podczas samego procesu zgłaszania błędu należy również przypisać zgłoszeniu jedną z dostępnych wag (wybierając z listy): Propozycja, Błahy, Drobny, Normalny, Poważny, Krytyczny i Blokujący aby podczas eliminowania usterki nie było wątpliwości co do kolejności ich usuwania w przypadku większej liczby zgłoszonej w tym samym czasie.
tester 1
trzeci Po dodaniu błędu pojawia się on na
głównej tablicy aplikacji jako kolejny rekord
z przypisanym przez system na stałe numerem ID zgłoszenia aby łatwiej było komunikować się podając tylko określony numer. Po dodaniu błędu pracownicy, którzy opiekują się Państwa projektem otrzymują odpowiednie potwierdzenia. Zarówno mailowe jak i telefoniczne aby dodatkowo przyspieszyć czas reakcji z naszej strony.
Wdrożenie alternatywne:
podobnie jak wszystkie nasze produkty również i tester z powodzeniem może mieć wiele zastosowań. Pomimo, że aplikacja napisana została głównie pod kątem obsługi błędów i skutecznej oraz łatwiej możliwości ich zgłaszania oraz kontroli całego procesu. Istnieje możliwość aby tester został przez nas przygotowany do skutecznego zarządzania pracownikami w firmie i ich harmonogramem wraz z zadaniami w poszczególnych dniach jako wewnętrzny system zarządzający w Państwa firmie czy organizacji.

Różnica w działaniu:
system przygotowany jest do szybkiej modyfikacji w zależności od jego wykorzystania. Główne różnice to kwestie techniczne. W przypadku wykorzystania aplikacji w innym celu niż zgłaszanie błędów w projekcie. Całość zostaje przeniesiona na prywatne serwery naszych klientów aby aplikacja stała się tym samym Państwa wewnętrznym systemem.
PANEL KLIENTA
Pozycjonujemy Twoją stronę
lub wykonujemy w tej chwili
projekt dla Ciebie?
Bądź na bieżąco.
Sprawdź stan realizacji.